Σε σύνδεση τώρα

Έχουμε 28 επισκέπτες συνδεδεμένους
Κριτήρια - Ασκήσεις - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - ΛΥΣΕΙΣ

 

 

Τρόποι ανάπτυξης παραγράφων

(Απαντήσεις)

(Συγκέντρωση υλικού – επιμέλεια – επεξεργασία: Κ. Καρεμφύλλης)

 

 

 

Υποδειγματική απάντηση:

Η παράγραφος αναπτύσσεται π.χ. με συνδυασμό μεθόδων.

Συγκεκριμένα υπάρχουν:

α. …. (αιτιολόγηση - τεκμηρίωση - παραπομπή στο κείμενο) και

β. …. (αιτιολόγηση - τεκμηρίωση - παραπομπή στο κείμενο)

 

 

 

1. Η παράγραφος αναπτύσσεται με παραδείγματα.

 

2. Η παράγραφος αναπτύσσεται με διαίρεση, διότι στη θεματική περίοδο αναφέρει τους τέσσερις πυλώνες της δια βίου μάθησης και στις λεπτομέρειες τις αναπτύσσει.

 

3. Η παράγραφος αναπτύσσεται με συνδυασμό μεθόδων και συγκεκριμένα

α. με ορισμό (Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση … χαρακτηριστικό της εργασίας) και

β. με διαίρεση (Οι δύο βασικοί τρόποι τηλεργασίας …)

 

4. Η παράγραφος αναπτύσσεται με παραδείγματα.

 

5. Η παράγραφος αναπτύσσεται με συνδυασμό μεθόδων και συγκεκριμένα

α. Με αιτιολόγηση (Αξιοπρόσεχτη … έχει αλλάξει)

β. Με σύγκριση – αντίθεση (Παλαιότερα… – Σήμερα…) και

γ. Με παραδείγματα (η εφημερίδα, το περιοδικό … ιστορικές, γεωγραφικές… )

 

6. Η παράγραφος αναπτύσσεται με αιτιολόγηση, διότι στη θ.π. υποστηρίζει τη σημασία του πρωινού για τις εξετάσεις και στις λεπτομέρειες τη στηρίζει – αιτιολογεί.

 

7. Η παράγραφος αναπτύσσεται με σύγκριση – αντίθεση, διότι στη θ.π. αναφέρει τις δύο κατηγορίες ανθρώπων και έπειτα τις αναπτύσσει

 

8. Η παράγραφος αναπτύσσεται με αίτιο – αποτέλεσμα, διότι στη θ.π. αναφέρει το αίτιο και στην ανάπτυξη καταγράφει τα αποτελέσματα από την κάθοδο των Δωριέων

 

9. Η παράγραφος αναπτύσσεται με ορισμό.

 

10. Η παράγραφος αναπτύσσεται με συνδυασμό μεθόδων. Συγκεκριμένα υπάρχουν

α. διαίρεση, διότι στη θ.π. αναφέρεται ο διπλός στόχος της διαφήμισης και έπειτα αναπτύσσεται και

β. παραδείγματα (είδη σπιτιού, οικιακές συσκευές, βρεφικά είδη, είδη καθαρισμού σπιτιού κτλ.)

 

11. Η παράγραφος αναπτύσσεται με τη μέθοδο της σύγκρισης – αντίθεσης.

 

12. Η παράγραφος αναπτύσσεται με τη μέθοδο του αιτίου – αποτελέσματος, διότι στη θ.π εντοπίζει την αιτία (= καταναλωτικό μοντέλο) που οδηγεί σε αποτελέσματα ‘‘τριβής του νέου με τον εαυτό του και κατ΄ επέκταση με τους άλλους.’’

 

13. Η παράγραφος αναπτύσσεται με συνδυασμό μεθόδων και συγκεκριμένα

α. με αιτιολόγηση (Γι’ αυτό είναι αδήριτη ανάγκη … ανυπέρβλητες. + Γι’ αυτό χρειάζεται …ελευθερίας.) και

β. με αναλογία (Θα τον εξομοιώνουν με ένα ναυαγό…)

 

14. Η παράγραφος αναπτύσσεται με ορισμό.

 

15. Η παράγραφος αναπτύσσεται με αιτιολόγηση, διότι στη θ.π. μπορούμε να ρωτήσουμε «γιατί» και οι λεπτομέρειες – σχόλια παίρνουν το χαρακτήρα απάντησης σ’ αυτό το «γιατί».

 

16. Η παράγραφος αναπτύσσεται με σύγκριση – αντίθεση.

 

17. Η παράγραφος αναπτύσσεται με συνδυασμό μεθόδων και συγκεκριμένα

α. Με αίτιο – αποτέλεσμα. Αίτιο είναι η εισαγωγή των Νέων Τεχνολογιών στην εκπαίδευση και αποτελέσματα οι δημιουργικές δυνατότητες που αυτή η τεχνολογία απελευθερώνει.

β. Με παραδείγματα (λογοτεχνία, τις επιστήμες, τις τέχνες, την παράδοση, τη θρησκεία, τη γλώσσα ενός λαού)

 

18. Η παράγραφος αναπτύσσεται με αιτιολόγηση.

 

19. Η παράγραφος αναπτύσσεται με αναλογία.

 

20. Η παράγραφος αναπτύσσεται με παραδείγματα.

 

πηγή: e-keimena.gr.

Ανάρτηση - ενδεικτικές απαντήσεις από τον Κ. Καρεμφύλλη, φιλόλογο

 

 

 

 

Τελευταία Ενημέρωση στις Κυριακή, 30 Οκτώβριος 2016 23:07