Σε σύνδεση τώρα

Έχουμε 49 επισκέπτες συνδεδεμένους
Κριτήρια - Ασκήσεις - ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Σάββατο, 06 Φεβρουάριος 2016 13:45

 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ

 

 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται σε πολιτική απροσδιοριστία ως προς τη μορφή και ως προς το μέλλον της. Δεν υπάρχει ούτε πολιτική βούληση ούτε στρατηγική για την πολιτική ενοποίηση της Ευρώπης σήμερα. Έτσι, η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζει να μετεωρίζεται μεταξύ του εθνικού κράτους και μιας απροσδιόριστης υπερεθνικής αμορφοποίητης πολιτικά οργάνωσης.

 

Αλλά για ποιους λόγους; Μία αιτία είναι ότι η Ευρώπη δεν μπόρεσε να εκσυγχρονίσει το ιστορικό, κοινωνικό και αξιακό παρελθόν της, αλλά υποτάχθηκε στο παγκοσμιοποιημένο ηγεμονικό μοντέλο των ΗΠΑ που βασίζεται σε διαφορετικές αξίες και έχει διαφορετικές ιστορικές καταβολές. Το κοινωνικό μοντέλο της Ευρώπης ξεπεράστηκε υπό την πίεση της παγκοσμιοποίησης και δεν έγινε καμιά προσπάθεια μετεξέλιξής του, ώστε αυτό να μετατραπεί από μειονέκτημα σε συγκριτικό πλεονέκτημα, έναντι των άλλων χωρών και ενώσεων. Ιδιαίτερα ο κοινωνικός πολιτισμός της και οι αξίες του Διαφωτισμού, προσαρμοσμένες στη σύγχρονη πραγματικότητα, έπρεπε να είναι ο πλοηγός της μελλοντικής πορείας της. Αλλά η Ευρώπη εγκλωβίστηκε στο παρελθόν και αυτό αποτελεί τροχοπέδη για την πολιτική ενοποίησή της.

 

Αυτή η αιτία συμπληρώνεται από μία άλλη που αφορά το πώς γεννήθηκε η ίδια η Ευρωπαϊκή ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναπτύχθηκε με βάση ένα συγκεκριμένο οικονομικό μοντέλο με στόχο τη δημιουργία μιας ενιαίας αγοράς. Η λογική αυτή συνδύαζε σοφία και πραγματισμό. Σοφία, γιατί με τη δημιουργία της ενιαίας αγοράς αναιρούνταν οι συγκρούσεις που κατά το παρελθόν προκάλεσαν τους δύο παγκόσμιους πολέμους. Και πραγματισμό, γιατί ασφαλώς ήταν αδιανόητο ένα ξεκίνημα απευθείας με την πολιτική ένωση. Όμως, αυτός ο τρόπος δημιουργίας της διαμόρφωσε θεσμούς, κανόνες και κυρίως μια νοοτροπία περιορισμένη, με παρωπίδες. Οι ηγεσίες προσκολλήθηκαν σε αυτήν και την έκαναν μοναδικό θεσμικό οδηγό για το μέλλον. Έτσι, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι ικανή να κάνει το μεγάλο άλμα δημιουργώντας ένα νέο πολιτικό όχημα που θα κουβαλήσει το μέλλον ενός νέου ευρωπαϊκού σώματος, συνθέτοντας την πολιτική ενότητα με την εθνική ετερότητα.

 

Παρ’ όλα αυτά γίνεται αρκετή συζήτηση για το πώς θα μπορούσε να είναι πολιτικά η Ευρώπη, αλλά δεν επισημαίνεται ούτε η θεμελιώδης προϋπόθεση ούτε η θεμελιώδης ανάγκη για την πολιτικά ενωμένη Ευρώπη. Η θεμελιώδης προϋπόθεση είναι ότι μια νέα πολιτική Ευρώπη δεν οικοδομείται ερήμην των κοινωνιών που κουβαλούν το βαρύ ιστορικό φορτίο της κοινής παράδοσής τους. Και οι κοινωνίες δε θα πειστούν, εκτός αν ανατρέξουμε στην ιστορία μας και στις κοινές αξίες μας και τις μετεξελίξουμε κάνοντάς τες οδηγό του μέλλοντός μας. Η ιστορική ασυνέχεια καταδικάζει τη συνέχεια.

 

Εκτός των άλλων, είναι θεμελιώδης ανάγκη η πολιτική ένωση της Ευρώπης. Γιατί δε συμφέρει να είμαστε μόνοι. Μόνο ενωμένοι αποκτούμε ένα μέγεθος ικανό και την απαραίτητη ισχύ που θα μας κατατάξει μεταξύ των διαμορφωτών του παγκόσμιου μέλλοντος. Μόνο μια ενωμένη πολιτικά Ευρώπη έχει ικανό βάρος να επηρεάσει τις παγκόσμιες αποφάσεις και να αποτελέσει μια παγκόσμια δύναμη, έναν άλλο πόλο μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας. Τα ευρωπαϊκά κράτη, χωρίς την ισχύ που τους προσδίδει η ένωσή τους, δε θα είναι δυνατό να μετέχουν στο παιχνίδι της παγκόσμιας κυριαρχίας, αλλά θα είναι υποτελή στις παγκόσμιες δυνάμεις και θα εξυπηρετούν αλλότρια συμφέροντα. Και, δυστυχώς, η τελευταία μεγάλη διεύρυνση καθιστά ακόμη πιο δύσκολη τη δημιουργία μιας πολιτικής ευρωπαϊκής κοινωνίας.

 

Όσο για την πατρίδα μας, η σύγκλιση είναι εθνικός στόχος. Η ενεργητική παρουσία μας στην Ευρώπη μας δίνει βάρος, ενώ η περιθωριοποίηση μας αδυνατίζει. Μια ματιά στη σύγχρονη ιστορία θα μας πείσει.

Χ. Π. Παμπούκης

(από τον ημερήσιο τύπο)

 

 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

 

Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας την περίληψη του κειμένου σε 100-120 λέξεις.

(Μονάδες 25)

 

 

Β.1. Να αναπτύξετε σε μία παράγραφο 100 περίπου λέξεων τη φράση: «Μια νέα πολιτική Ευρώπη δεν οικοδομείται ερήμην των κοινωνιών»

(Μονάδες 10)

 

Β.2. Να αναγνωρίσετε το είδος της σύνταξης (ενεργητική-παθητική) καθεμιάς από τις παρακάτω φράσεις και να τη μετατρέψετε στην αντίθετή της:

α. Δεν επισημαίνεται ούτε η θεμελιώδης προϋπόθεση ούτε η θεμελιώδης ανάγκη για την πολιτικά ενωμένη Ευρώπη.

β. Η τελευταία μεγάλη διεύρυνση καθιστά ακόμη πιο δύσκολη τη δημιουργία μιας πολιτικής ευρωπαϊκής κοινωνίας.

(Μονάδες 6)

 

Β.3. μετεωρίζεται, ενεργητική, ενιαίας, ενωμένοι, αλλότρια: Να γράψετε ένα αντώνυμο για κάθε μία από τις παραπάνω λέξεις.

(Μονάδες 5)

 

Β.4. α. Να εντοπίσετε τα δομικά μέρη της 3ης παραγράφου του κειμένου

β. Να αναφέρεται δύο τρόπους ανάπτυξης της 3ης παραγράφου του κειμένου. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας

(Μονάδες 9)

 

Β.5. Έτσι, Ιδιαίτερα, γιατί, Παρ’ όλα αυτά, Εκτός των άλλων: να βρεθούν οι νοηματικές σχέσεις που δηλώνουν οι συγκεκριμένες διαρθρωτικές λέξεις

(Μονάδες 5)

 

 

Γ. Σε ομιλία σας στη Βουλή των Εφήβων να αναπτύξετε τη συμβολή της Ελλάδας στη διαμόρφωση του ευρωπαϊκού πολιτισμού και να επισημάνετε την ανάγκη να προβληθεί ο πολιτισμός της στην Ευρώπη, προσδιορίζοντας και τους τρόπους με τους οποίους μπορεί αυτό να γίνει πράξη. (600 λέξεις)

(Μονάδες 40)

 

 

 

 

Σημείωση: Στην άσκηση Β.4.β. στους τρόπους ανάπτυξης δεν υπάρχει ούτε Σύγκριση - Αντίθεση ούτε Διαίρεση... 

 

 

 

 

 

Τελευταία Ενημέρωση στις Σάββατο, 06 Φεβρουάριος 2016 14:00