Σε σύνδεση τώρα

Έχουμε 32 επισκέπτες συνδεδεμένους
PDF Εκτύπωση E-mail
Κριτήρια - Ασκήσεις - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - ΛΥΣΕΙΣ
Συντάχθηκε απο τον/την Κ. ΚΑΡΕΜΦΥΛΛΗΣ   
Κυριακή, 26 Απρίλιος 2020 19:52

 

ΑΣΚΗΣΗ

ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

1. Ποιο είναι το θέμα που απασχολεί το συγγραφέα στη συγκεκριμένη παράγραφο;

ΘΕΜΑ: Οι δυνατότητες για τη χρήση και την αξιοποίηση του ηλεκτρονικού υπολογιστή και των ψηφιακών τεχνολογιών στην εκπαίδευση.

 

2. Ποια είναι η θέση του;

ΘΕΣΗ: Η εισαγωγή της πληροφορικής στην εκπαίδευση δημιουργεί έναν νέο και διευρυμένο ορίζοντα δυνατοτήτων που ανανεώνει τους τρόπους, τα μέσα και τις πρακτικές της εκπαίδευσης, αυξάνοντας την αποτελεσματικότητα στη μετάδοση της γνώσης και των περιεχομένων της.

 

3. α. Με ποιον τρόπο και ποια μέσα πειθούς αναπτύσσει και τεκμηριώνει τη θέση του ο συντάκτης του κειμένου; β. Να κρίνετε την πειστικότητα στη στήριξη της θέσης του, ελέγχοντας την ορθότητα της επιχειρηματολογίας του.

α. Επίκληση στη λογική με επιχειρήματα

Επιχειρήματα (χρησιμοποιήθηκε η φρασεολογία του αρχικού κειμένου)

(1) Δυνατότητες που έχει και αποκτά όλο και περισσότερο ο ηλεκτρονικός υπολογιστής στην αποθήκευση, επεξεργασία και αξιοποίηση μεγάλου όγκου σύνθετων πληροφοριών

(2) Εύκολη πρόσβαση σε όλη την έκταση μιας κωδικοποιημένης γνώσης

(3) Οι Ψηφιακές Τεχνολογίες προσφέρουν προγράμματα διδασκαλίας των γνωστικών αντικειμένων, ασύγκριτα πιο πλούσια και «έξυπνα» από τα καθιερωμένα διδακτικά βιβλία

(4) Ο ΗΥ δίνει μεγάλα περιθώρια αυτενέργειας του μαθητή - συχνά με ευχάριστο και παιγνιώδη τρόπο - και αξιοποίησης της ανευρετικής διαδικασίας,

(5) Ο ΗΥ δίνει δυνατότητες αυτοδιδασκαλίας ή διδασκαλίας εξ αποστάσεως

(6) Αξιοποιείται καλύτερα και ουσιαστικά ο δάσκαλος, μέσα από την αλλαγή του ρόλου του ως καθοδηγητή και εκμαιευτή της γνώσης

Όλα τα επιχειρήματα είναι ΑΛΗΘΗ (ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα) και ΕΓΚΥΡΑ (καταλήγουν λογικά στο συμπέρασμα «Πρέπει να χρησιμοποιηθούν οι ΗΥ στην εκπαίδευση»), άρα και ΟΡΘΑ

 

4. Με ποια συλλογιστική πορεία αναπτύσσεται η άποψη του συγγραφέα; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.

Με παραγωγική: Ξεκινάει από τη γενική διαπίστωση (Γ) ότι ο ΗΥ έχει τεράστιες δυνατότητες που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν στην εκπαίδευση και έπειτα εκθέτει / εξειδικεύει (Ε) ένα μέρος αυτών των δυνατοτήτων

 

5. Να προσδιορίσετε αν το συγκεκριμένο απόσπασμα προέρχεται από στοχαστικό ή από αποδεικτικό δοκίμιο. Να τεκμηριώσετε τις επιλογές σας, λαμβάνοντας υπόψη τη γλωσσική ποικιλία και το ύφος του κειμένου, καθώς και τον τρόπο ανάπτυξης και τεκμηρίωσης της προβαλλόμενης θέσης

Η παράγραφος προέρχεται από αποδεικτικού χαρακτήρα δοκίμιο διότι:

α. Πλεονάζει σ’ αυτήν η αναφορική λειτουργία της γλώσσας

β. Χαρακτηρίζεται από ορθολογική συγκρότηση με εκτεταμένη χρήση επιχειρημάτων

γ. Στη μικροκλίμακα της παραγράφου το κείμενο οργανώνεται με καθορισμένη δομή

δ. Υπάρχει εκτεταμένη χρήση ειδικού λεξιλογίου από τους χώρους της εκπαίδευσης και της πληροφορικής

ε. Το ύφος είναι τυπικό, σοβαρό, επίσημο, αντικειμενικό

 

6. Να βρεθεί η δομή και ο τρόπος ανάπτυξης της παραγράφου

ΔΟΜΗ

Θ. Π: Οι τεράστιες δυνατότητες … έδαφος στην εκπαίδευση.

Λ-ΣΧ: Όχι μόνο γιατί εξασφαλίζει … Έτσι αξιοποιείται καλύτερα και ουσιαστικά ο δάσκαλος εκεί που πραγματικά χρειάζεται να προσφέρει.

Κ.Π: Δεν υπάρχει

[Το συμπερασματικό «έτσι» στην τελευταία περίοδο λόγου λειτουργεί συμπερασματικά για την αμέσως προηγούμενη περίοδο λόγου και όχι για το σύνολο της παραγράφου]

ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ: Αιτιολόγηση

Άποψη προς απόδειξη: η αναγκαιότητα χρήσης των Νέων Τεχνολογιών στην εκπαίδευση

Αιτιολόγηση – Στήριξη με τα επιχειρήματα – θετικά των ΗΥ στην εκπαίδευση

 

7. Από τα σημεία στίξης του κειμένου να δικαιολογηθεί η χρήση α. της παρένθεσης β. των εισαγωγικών και γ. της διπλής παύλας

α. Όχι μόνο γιατί εξασφαλίζει εύκολη (με εξοικονόμηση χρόνου, χώρου και κόπου) πρόσβαση: Δευτερεύουσα – πρόσθετη πληροφορία + διασάφηση, συγκεκριμενοποίηση

β. «έξυπνα»: μεταφορά + έμφαση

γ. - συχνά με ευχάριστο και παιγνιώδη τρόπο -: Δευτερεύουσα – πρόσθετη πληροφορία + σχόλιο

 

8. Με ποιους τρόπους εξασφαλίζεται η συνοχή μέσα στην παράγραφο;

Περίοδος 1-2, με τη διαρθρωτική λέξη «γιατί» (= αιτιολόγηση)

Περίοδος 2-3, με τη διαρθρωτική λέξη «το κυριότερο» (= έμφαση)

Περίοδος 3-4, με τη διαρθρωτική λέξη «Ακόμη» (= προσθήκη)

Περίοδος 4-5, με τη φράση «Κι όλα αυτά» που δηλώνει αναφορά σε προηγούμενο νόημα

Περίοδος 5-6, με τη διαρθρωτική λέξη «Έτσι» (= συμπέρασμα)

 

 

Επιμέλεια - Συγγραφή:

Κωνσταντίνος Ν. Καρεμφύλλης, Φιλόλογος

 

 

Τελευταία Ενημέρωση στις Κυριακή, 26 Απρίλιος 2020 19:59